Category Archives: General

Människor har fötter, inte rötter

Människor har fötter, inte rötter

Idag kom en efterlängtad nyhet. Centerpartiet lanserar en sant liberal idé om öppna gränser och fri migration. Med formuleringar som: ”Att öppna gränserna är nödvändigt till följd av bristen på arbetskraft och flykten från glesbygden”, slår de an en ton som är synnerligen nödvändig för vår framtid i Sverige. Jag instämmer till fullo med detta banbrytande politiska ställningstagande.

Idag började jag läsa en ny bok av Johan Norberg och Fredrik Segerstedt. Den heter ”Migrationens kraft” och tar sin utgångspunkt i hur migration är bra. Det är bra för alla inblandade i migrationens mönster. Jag har bara kommit några sidor in i boken men jag tycker direkt på anslaget, att det stämmer med min uppfattning om människans rörlighet. Ett tänkvärt citat ur bokens inledande kapitel: ”Invandrare har i alla tider anklagats för att ta jobben – eller för att inte jobba; för att var för framgångsrika – eller för fattiga; för att sluta sig i den egna gruppen – eller beblanda sig för mycket och ”ta våra kvinnor”, för att vara för framfusiga och direkta – eller för skygga och tillbakadragna; för att vara för moderna och lössläppta – eller för traditionalistiska och religiösa, för att dricka hämningslöst – eller inte alls. Jämfört med facit – ens eget beteende – kan allting befinnas vara fel på något sätt.

När jag studerat demografins mönster drar jag just sådana slutsatser. Om det då är så att allting kan befinnas vara fel på något sätt, kan också allt befinnas vara rätt om man vänder på perspektiven. Det är bristen på vändbara perspektiv, som fördummar debatten kring integration, migration och därtill relaterade fenomen. På tal om fördummande debatt läser jag en intressant kolumn av Boris Benulic; han skriver: ”Vårt problem är inte att rasister vandrar på våra gator med Ku Klux Klan–strutar på huvudet, vårt problem är att människor som påstår sig vara anti-rasister vandrar runt i kulturdebatten med dumstrutar på huvudet; men alltför få vill se det.”

Jag lånar bilden av Boris. Bilden föreställer ett saltkar och ett pepparkar. Framtagna i ett helt annat årtionde och en helt annan kontext.

Det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna (SD) samlar enligt senaste SIFO-mätningen över 10 % av väljarna. Det beror självklart på en rad olika orsaker. En är att deras mest högljudda motståndare springer runt med dumstrutar på huvudet. En annan är att vi har för få jobb i landet just nu och det skapar oro. En tredje är att många, även uttalade humanister, tror att människans rötter är av avgörande betydelse för en mängd olika aspekter.

Men vi människor har inte rötter. Vi har fötter. Genom att förflytta oss från ofärd till välfärd, har vi i alla tider skapat tillväxt och utveckling. Att tro att det har upphört i det tjugoförsta århundradet av vår tideräkning, är okunnigt och naivt. Men så tenderar vi också att alltid, i alla tider, bedöma all världens skeenden utifrån vårt eget svartvita tänkande.

Läs även andra bloggares åsikter om

Vem är Erik Laakso

Politik- och samhällsbloggare sedan 2005. Alltid med en uppstudsig åsikt på lager. Inte alltid genomtänkt men i alla lägen nyfiken och öppen för debatt och samtal.

flattr this!

1 Comment

  1. Vem är Erik Laakso

    Politik- och samhällsbloggare sedan 2005. Alltid med en uppstudsig åsikt på lager. Inte alltid genomtänkt men i alla lägen nyfiken och öppen för debatt och samtal.

    flattr this!

3 Comments

  1. Erik,
    det är sådana perspektiv som saknas i nästan all analys.