På Uppstuds

Oberoende & Frihet

Brottas aldrig med en gris – du blir bara lerig

När man hamnar i meningsskiljaktigheter med människor som bygger sin argumentation på välvävda cirkelresonemang är det oerhört svårt att bryta ned deras argument. Inte för att de har rätt utan för att de ständigt återkommer i sina cirklar och bemöter argument med nya sätt att presentera samma sekvens. Det finns en risk att man försöker brotta ned debattören med angrepp som hamnar på det personliga planet. Men eftersom cirkeldebattören aldrig är intresserad av att vetenskapligt nå utveckling eller hitta sanningar slutar sådant brottande bara i att man rullar runt i lervällingen. Där trivs en cirkelargumenterande människa alldeles utmärkt eftersom målet aldrig är att bevisa en ståndpunkt med logiska, sammanhängande argument utan endast att ”vinna” en diskussion. Det kan ske i det personliga genom att hålla flera timmar långa korsförhör, använda hög röst, ibland även våld eller hot om våld och krävande av besked om den förhördes underlägsenhet. Det kan också ske genom att smutskasta, misstänkliggöra och spela på strängar man tror den andre ska knäckas utav.

Det bästa sättet att bemöta den här sortens mänskliga haverister är faktiskt genom tystnad och genom att nonchalera dem. Det finns inte mycket som retar dem mer än att man inte blir arg och går i klinch med deras märkliga argument. Det här är något som är oerhört vanligt i den digitala världen. Vi kallar dem ibland ”troll”.  Men de finns inte bara i den digitala världen, de finns omkring oss i den analoga verkligheten också och de älskar tillfället där de kan få tränga sig in och dominera andra människors verklighet.

De vill gärna sätta etiketter på andra människor, människor de egentligen inte känner även om de tror det. Genom att tala om för andra vad de ”egentligen är” agerar de för att förtrycka och trampa på andra. De kan kalla dig ”olycklig”, ”behövande”, ”idiot” eller något annat värdeladdat omdöme i syfte att göra dig ledsen och förtvivlad. Egentligen beskriver de bara sig själva och sin egen förfärliga situation, men eftersom de oftast har en attityd av att de är övermänniskor vore det förödande för den egna självbilden om de började se sig själva i sin själsliga misär. Bättre är då att fortsätta slänga omkring sig värdeomdömen om andra på ett synnerligen vårdslöst sätt.

Man kan som betraktare och medmänniska bara hoppas att sådana här personer vågar se sin egen massiva bjälke istället för att genast fara ut i hysteriska fördömanden över andras grand. Men än viktigare är att hålla ett långt avstånd eftersom det är oerhört lätt att dras med och dras ned. Man ska, som bekant, aldrig brottas med en gris. Man blir bara lerig och grisen älskar leran.

Läs även andra bloggares åsikter om

Vem är Erik Laakso

Politik- och samhällsbloggare sedan 2005. Alltid med en uppstudsig åsikt på lager. Inte alltid genomtänkt men i alla lägen nyfiken och öppen för debatt och samtal.

flattr this!

Leave a Response