På Uppstuds

Oberoende & Frihet

Våld i nära relationer

Vad fysisk misshandel är känner de allra flesta av oss till. Den fysiska misshandeln brukar innefatta olika varianter på slag, sparkar, knuffar etcetera. Det är väl också en i stort sett allmän sanning att fysisk misshandel är riktigt fult och oacceptabelt.

Men vad som är psykisk misshandel är för många mer oklart. Och tyvärr har många människor uppfattningen att de saker som man kan samla under begreppet psykisk misshandel inte är ”så farliga”. Inte heller samhället tar företeelsen på det allvar som krävs, långt därifrån. Därmed får inte de människor som utsatts den hjälp och det stöd de behöver, och inte heller den upprättelse som behövs för att de ska kunna läka. För att göra ett långt resonemang kort kan man säga att inte bara slag gör ont. Självklart nöjer jag mig inte med mindre än att utveckla detta.

Psykisk misshandel i en relation handlar inte om enstaka händelser, utan om ett upprepat och stört förhållningssätt gentemot partnern. Psykisk misshandel förekommer inom såväl olikkönade som samkönade relationer. Vanligaste exemplen inom en stor del av litteraturen är utifrån olikkönade relationer, och då att en man utsätter en kvinna. Självklart utsätts även män av kvinnor. Fula fiskar finns i alla former av vatten. Det är lätt att slå ifrån sig exempel med att ”så där gör alla någon gång”. Men om någon gör flera av sakerna vid upprepade tillfällen – då är det dags att lyssna efter varningsklockans pinglande.

Exempel på psykisk misshandel är när din partner:

frågar ut dig på ett sätt som alltmer liknar förhör
skriker och svär åt dig, ger dig olika tillmälen
kritiserar dig
ifrågasätter dig
kritiserar din familj och dina vänner
begränsar ditt sociala liv
förlöjligar dig
får dig att känna dig underlägsen inför andra människor
medvetet ser till att du inte har pengar eller utnyttjar att du inte har pengar
försöker provocera fram gräl
skuldbelägger dig i stort och smått
får dig att känna dig sexuellt otillräcklig
ser ut och uppträder på ett sätt som du upplever hotfullt
hotar dig
låtsas vara på väg att slå dig utan att göra det
sparkar och slår på döda ting omkring er
skriker åt barnen
hotar att göra barnen illa
använder barnen emot dig i en konflikt
hotar att skada ett husdjur

Den person som systematiskt utsätts för handlingar som dessa sätts ur spel blir förvirrad, börjar tvivla på sig själv och får sin självkänsla urholkad. En person med misshandelsbeteende bryr sig inte om vad som av andra anses vara rätt eller fel, friskt eller osunt, moraliskt eller omoraliskt. Det som betyder något är att bibehålla makt(o)balansen och att därmed kunna behålla känslan av att ha rätt, ha makt och kontroll.

Att bli misshandlad, psykiskt såväl som fysiskt, är ofta förenat med starka skamkänslor hos den som drabbas. Känslan av att man själv är skyldig i kombination med rädslan för att inte bli trodd hämmar och passiviserar. Efter psykisk misshandel har den drabbade inte ens några märken att visa. Därför dröjer det ofta väldigt länge, och situationen kan gå väldigt långt, innan den utsatte berättar och innan någon utomstående förstår vad som pågår.

Sorgligt nog finns det människor som inte bara behandlar sin partner på detta vis, utan även utsätter sina barn för många av de inslag som kan ingå i psykisk misshandel.

Till dig som är eller varit med om psykisk misshandel – nej, det är inte dig det är fel på! Och nej, du är inte överkänslig. Det här är oerhört långt ifrån okej!

Till dig som har en kollega, vän, bekant eller släkting som ständigt förringar sig själv, nedvärderar sig själv, är orimligt självkritisk, ständigt har dåligt samvete, eller är onormalt osäker när det gäller att uttrycka en åsikt – visst kan det vara irriterande, men det kan komma sig av att något riktigt otäckt pågår eller har pågått i den personens liv.

Och slutligen, till dig, som tar dig rätten att behandla någon i din närhet såhär – som kanske till och med berömmer dig själv och vill berömmas för att ”jag slår dig aldrig, inte ens när jag verkligen vill och du verkligen har förtjänat det”, men som i stället finslipar psykisk misshandel emot någon som du säger dig vara dig när och kär – i den händelse att det finns ett helvete så önskar jag dig en synnerligen het plats däri!

Läs även andra bloggares åsikter om

Vem är Maria Åman

Jag jobbar som grundskollärare och sysslar på fritiden bland annat med kommunpolitik för Miljöpartiet. Människor, gärna i form av barn, pedagogik, politik, miljö, relationer, djur, natur och hempysslande är exempel på ämnen som intresserar mig. Det skrivna ordet är viktigt för mig. Från att ha varit en fyraårig Kalle Anka-fantast via en lång bokslukarålder läste jag till lärare med svenska som inriktning. Jag försöker stimulera mina elever till att läsa, skriva och tycka. Det ska böjas i tid, ni vet!

flattr this!

Comments are closed.