Detta konto är tyvärr avstängt.


P.g.a. obetald faktura har vi tvingats stänga detta konto tillfälligt.

Om betalning har skett så ber vi er kontakta oss på support@kontaktor.se för kontroll.

Så snart betalning har inkommit öppnas kontot på nytt.


This account is suspended.


Please contact us at support@kontaktor.se for further information.

Make sure that you have paid the invoice for your account.