På Uppstuds

Oberoende & Frihet

Den allmänt omdiskuterade frågan om allmännyttan…

På Ekerö i västra Stockholm har man genomfört en folkomröstning om huruvida den styrande Alliansen av moderater, folkpartister, kristdemokrater och centerpartister ska sälja Ekeröbostäder, den s.k. allmännyttan, till privata fastighetsägare att driva hyresrätterna vidare.

 Det som nu kommer i dagen, är frågor om kommunala folkomröstningar, lokal demokrati m.m.

Det är inte helt osunt att vi diskuterar det. Samtidigt är det tråkigt att se hur få som faktiskt röstade, 45%, när det normala i kommunalval därute på Mälaröarna enligt morgonens intervjuer ligger på uppåt 87%.

 

Är det då representativt för vad folk i allmänhet vill, eller är det så att de som röstat i huvudsak är de som driver den linje som de som krävt och lyckats få till en omröstning, dvs. att kommunen inte ska sälja bostäderna. Jag tror att svaren blir olika beroende på vem du frågar. Det hördes delvis redan i media imorse.

Oppo(S)itionens Lars Holmström sade så klart att detta visade på vad folk tycker, att det är bra som det är. Alliansen med kom(M)unalrådet Peter Carpelan  i spetsen sade att man ska sätta sig och diskutera frågan idag. I själva sakfrågan ger han omröstningen ett klart och tydligt erkännande, nämligen att den ger vid handen att man inte ska sälja, och det kan ni se själva, 66% säger nej, alltså 2/3 av svaren.  Däremot har ju 55 % av befolkningen inte sagt något. Det senare innebär då INTE att man tänker ta om någon omröstning i ett senare skede, enligt Carpelan.

Misstaget jag kan se är att man inte tagit upp detta i valrörelsen och dessutom nu räknat in försäljningen i kommande budget, dvs. att pengarna skulle återinvesteras i kommunala projekt.

Jag har personligen inte någon benhård åsikt i just detta fall, men menar att det är tråkigt –när man nu nyttjar den lokala demokratin- att det inte blir ett mer tydligt representativt underlag. Frågan är viktig, vilken typ av boende ska vi ha? Ska kommunerna ha och äga egna fastigheter/hyreslägenheter, och i vilket skicka ska de i så fall vara? (egen erfarenhet av att kommunala bostäder ofta är i ett erbarmerligt skick)

Jag tror att det måste till rätt omvälvande diskussioner om denna fråga, och inte gräva ner sig i skyttegravar som endast cementerar politiska ståndpunkter, något som i förlängningen inte gagnar boende, kommunerna eller medborgare.

Vad är det som gör att det ska vara så svårt att ha s.k. ägarlägenheter när grannländer kan det? Vart har diskussionen om ”egna hem” tagit vägen? Väldigt många människor vill faktiskt äga sina hem, men med de kostnader som det idag innebär gör det ofta omöjligt för många. Har vi rätt regler och normer, eller har vi under många år byggt upp orimligt stela och oöverkomliga regler? Ett praktiskt exempel jag själv deltar i just nu, är att energideklaration, besiktning, mäklararvoden etc. i stort gör så att den vinst man kan tänkas göra på sitt boende vid försäljning i stället byts till förlust. Tyvärr tror jag få människor, organisationer, företag är villiga att göra ansträngningar om det inte finns något ”what’s in it for me”…

 

 

 

 

 

DN, SvD, Sveriges Radio, SvT/ABC

Intressant?

Vem är Fredrik Lidby

Jag är ett “politiskt djur” som inte skulle kunna sluta följa samhällsutvecklingen. Att bryta åsikter och idéer främjar utvecklingen, anser jag. Klassas som borgerlig med fritt sinne.

flattr this!

Tagged as: , , , , , ,

Leave a Response