På Uppstuds

Oberoende & Frihet

Är meningslöshet det stora samhällshotet, inte klyftor eller inkomstskillnader?

I går kväll ägnade SVT en timme åt att underblåsa vänstervindar om klyftorna i samhället. Som främsta argument framfördes att den förväntade livslängden skiljde kraftigt mellan stadsdelar där invånarna hade höga löner, jämfört med stadsdelar där invånarna har låga inkomster. Det ligger måhända en del i den analysen, men jag tror inte det visar hela bilden och jag tror att den felande pusselbiten är viktigare än inkomster, utbildning och samhällsstatus. Den som lever ett liv, eller som har ett jobb, som upplevs som meningslöst lever sannolikt kortare än den som finner mening med sin tillvaro.

LIVET

Jag har inte lyckats hitta någon forskning som kan verifiera denna hypotes men jag motiverar min hypotes med att just avsaknad av mening påverkar exempelvis hur fort en människa avlider av obotlig dödlig sjukdom. Så här skriver exempelvis publikationen Forskning & Framsteg det: ”Enligt den österrikiske psykiatern och psykoterapeuten Viktor Frankl kan man uthärda vilket lidande som helst, till och med fångenskap i koncentrationsläger, så länge man ser en mening i livet. Lidande utan mening står man däremot inte ut med. Detta bekräftas också i modern livskvalitetsforskning om cancer. Den viktigaste enskilda faktorn som samvarierar med livskvalitet i livets slutskede är huruvida man fortfarande upplever mening i sitt liv.”

Om hypotesen skulle visa sig hålla, är det viktigare att bekämpa meningslösheten än att bekämpa klyftorna eller inkomstskillnaderna. Resultatet av ett sådant bekämpande kan visa sig vara avsevärt mycket mer framgångsrikt för samhället då tillväxt och framgångsfaktorer kan få starkare kraft och bättre momentum.

Uppdaterat: Fick ett tips om forskning på ämnet.

Vem är Erik Laakso

Politik- och samhällsbloggare sedan 2005. Alltid med en uppstudsig åsikt på lager. Inte alltid genomtänkt men i alla lägen nyfiken och öppen för debatt och samtal.

flattr this!

Tagged as:

Comments are closed.