På Uppstuds

Oberoende & Frihet

Ja, det är ju din framtid!

Att äga sin egen vardag är kan vara avgörande för att känna mening i sitt liv. Om man inte tillåts äga, tillåts man inte heller ansvar. Jag ska ge ett exempel jag fick av en god vän. På hans arbete fick de veta att de ”äger sin linje” och vid en övning med färgade pluttar på en whiteboard skulle de träna på sitt ägande. Min vän frågade om han fick slänga eller eller strunta i sin plutt, då den var ”hans”. Men det fick han såklart inte. Alltså var ägandet inget värt, men ansvaret var hans helt och hållet. En sådan metodik skapar ingen mening, det understryker tvärtom meningslösheten.

Så tränar vi våra barn i skolan och genom uppväxten. De får höra att de äger ansvaret för sin framtid, men de tillåts inte utöva den optimala äganderätten genom att ge fan i framtiden. Skolplikt, restriktioner och ”konsekvenser” följer deras uppväxt så att de ska lära sig att ansvaret är deras, men att  äganderätten över framtiden är villkorad i varje litet steg. När de väl kommer upp till gymnasiet där ingen skolplikt gäller och där de förväntas vara vuxna nog att ta ansvar för allt, rasar de lätt igenom och utövar sin äganderätt maximalt.

Den vuxne, färdigskolade och redo att ta plats i arbetskraften, bör ha slipats ned till total likgiltighet för att fungera optimalt. Följ klockan, gå till arbetet och längta till fredagen. Gör metodiskt och mekaniskt de uppgifter som förväntas av dig och kväv effektivt varje längtan, känsla och fri tanke som likt ett ogräs är redo att växa dig över huvudet om du tittar bort en stund.

Tankar på det?

Vem är Erik Laakso

Politik- och samhällsbloggare sedan 2005. Alltid med en uppstudsig åsikt på lager. Inte alltid genomtänkt men i alla lägen nyfiken och öppen för debatt och samtal.

flattr this!

Tagged as:

1 Comment

  1. Vi är alla de dimhöljda bergens gorillor och i förlängningen utrotningshotade.

Leave a Response